Kontaktné a fakturačné údaje


JUDr. Peter Arpáš
mobil: 
0911  607  607
arpas.peter@gmail.com

IČO: 45845506
DIČ: 1040277645
IČ DPH: SK1040277645

Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Koordinátor bezpečnosti.
Inštruktor lešenárskej techniky. Lektor obsluhy stavebných strojov a zariadení.

Preventívne a ochranné služby – Komplexná starostlivosť v oblasti BOZP a OPP – Služby Autorizovaného bezpečnostného technika (bezpečnostnotechnické služby). Služby Technika požiarnej ochrany.
Pracovná zdravotná služba.

Kurzy a školenia: stavebné stroje (strojníci), poľnohospodárske stroje (poľnohospodári),
ručná motorová reťazová píla (pilčíci), krovinorezy, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou,
montáž a demontáž lešenia (lešenári), vodiči motorových vozidiel (vodiči z povolania, vodiči služobných,
tzv. referentských vozidiel.), školenia prvej pomoci.

Implementácia ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.


Ján Arpáš ml.
mobil: 0903 566 706
janarpas@gmail.com

IČO: 37285751
IČ DPH: SK1043504374

Revízny technik vyhradených technických zdvíhacích zariadení. Inštruktor motorových vozíkov.

Kurzy a školenia: obsluha VTZZ, žeriavnici (vežové žeriavy, autožeriavy), plošiny, viazači bremien, motorové vozíky.

Odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zdvíhacích zariadení. Technické kontroly motorových vozíkov.


Ján Arpáš st.
mobil: 0905 255 181
janarpas@gmail.com

IČO: 33145539
DIČ: 103 135 75 69

Revízny technik vyhradených technických zdvíhacích zariadení.

Kurzy a školenia: obsluha VTZZ, žeriavnici (vežové žeriavy, autožeriavy), plošiny, viazači bremien.

Odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zdvíhacích zariadení.

Kontaktný formulár