Revízie a revízne správy


Odborné prehliadky a skúšky (revízie) vyhradených technických zdvíhacích zariadení na vyhradené technické zdvíhacie zariadenia (VTZZ) v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. § 9, § 13, STN 27 0142 a predpisov výrobcu.

Vyhradené technické zdvíhacie zariadenia:

 • autožeriavy, stavebné vežové žeriavy, hydraulické ruky, kladkostroje, portálové žeriavy, el. mostové žeriavy v senníkoch a v dieľňach, mostové žeriavy, hydraulické zdviháky, stavebné nákladné výťahy, hydraulické plošiny, hydr. zdviháky, výsuvné rebríky, rolovacie brány, kontajnerové nakladače, viazacie prostriedky…
 • Mostové žeriavy
 • Portálové žeriavy
 • Konzolové žeriavy
 • Nožnicové a kĺbové pracovné plošiny bez ŠPZ
 • Nakladací žeriav ( Hydraulická ruka )
 • Trvalé žeriavové dráhy
 • Kontajnerové nakladače
 • Kanálové zdviháky
 • Zdviháky v autoservisoch
 • TECHNICKÉ KONTROLY MOTOROVÝCH VOZÍKOV
 • REVÍZIE – PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
 • REVÍZIE – TLAKOVÝCH NÁDOB

Revízie zdvíhacích zariadení

Technické kontroly motorových vozíkov

Revízie plynových zariadení

Revízie tlakových nádob