Výchovu a vzdelávanie vykonávame priamo v priestoroch Vašej spoločnosti, príp. v našom školiacom stredisku, pričom sa vieme prispôsobiť akýmkoľvek priestorovým a časovým požiadavkám klienta.

Základné, rozširovacie, opakovacie školenia (kurzy) a aktualizačná odborná príprava:

Obsluha stavebných strojov (strojnícke kurzy)

Doklad (preukaz) obsluhy stavebných strojov

Obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení

Doklad (preukaz) obsluhy poľnohospodárskych strojov

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly

Preukaz obsluhy (pilčíka) RMRP – pilčícky preukaz

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Potvrdenie (preukaz) na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Vodiči motorových vozidiel – vodiči z povolania a vodiči tzv. referentských vozidiel

Potvrdenie (preukaz) o absolvovaní školenia vodiča motorového vozidla

Obsluha krovinorezov

Potvrdenie (preukaz) pre obsluhu krovinorezov

Viazačov bremien

Viazačský preukaz

Obsluha tlakových nádob

Doklad obsluhy tlakových nádob

Kuriči – I. – V. trieda

Kuričský preukaz

Obsluha plynových zariadení – kotle – obsluha kotlov

Doklad

Školenia prvej pomoci

Doklad

Školenia BOZP

Záznam

Školenia OPP

Záznam