Vlastníme príslušné oprávnenia a osvedčenia, ktoré nás oprávňujú vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zdvíhacích zariadení a viazačov bremien, obsluhu motorových vozíkov, obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a pri inej činnosti (pilčíci), osôb pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári), vodičov motorových vozidiel, zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP a PO, zástupcov zamestnancov a členov komisie pre BOZP, členov protipožiarnych hliadok a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, a tiež vykonávať odborné skúšky a prehliadky vyhradených technických zdvíhacích zariadení. Oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce boli vydané Národným inšpektorátom práce v Košiciach a sú uverejnené na ich web stránke.

Oprávnenia a osvedčenia:
ABT-0074/10; BTS-0024/18; TPO 100/2015; VVZ-0126/10-01.1; VVZ-0292/10-07.2; VZ-0105/11-08.1; VVZ-0199/12-09.1; VVZ-0199/11-10.2; VVZ-0200/11-10.3
0326/30/10/ZZ-A-Aa,b,d1,d2,h Ba1,a2,b,c2,d1,d2,d3,d4,e,f/OS; VVZ-000277-06-03.2; VVZ-000278-06-03.4;
0327/30/10/ZZ-A-Aa,b Ba1,a2,b,c2,d1,d2,d3,d4,f/OS; VVZ-0193/09-06.1; VVZ-0354/10-03.2;
VVZ-0355/10-03.4,

Vzorový projekt výchovy a vzdelávania (01.1)

Vzorový projekt výchovy a vzdelávania (07.2)

Vzorový projekt výchovy a vzdelávania (08.1)

Vzorový projekt výchovy a vzdelávania (09.1)

Vzorový projekt výchovy a vzdelávania (10.2)

Vzorový projekt výchovy a vzdelávania (10.3)