Označenie STN 05 0705

vydanie 2019

 

Názov kurzu

Označenie STN 05 0705

vydanie 1976

  ZK 111-1  Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí   nevyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom                obalenou  elektródou Z-E 1
  ZK 111-21*)  Zváranie hliníka elektrickým oblúkom obalenou   elektródou Z-E 7
  ZK 111-6*)  Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev elektrickým   oblúkom obalenou elektródou Z-E 2
  ZK 111-71*)  Zváranie liatiny elektrickým oblúkom obalenou   elektródou Z-E 4
  ZK 111-8  Zváranie vysokolegovaných ocelí elektrickým oblúkom   obalenou elektródou Z-E 3
 

ZK 135-1

 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí   nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére   taviacou sa elektródou  

Z-M 1

  ZK 135-21*)  Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére     taviacou sa elektródou Z-M 7
  ZK 135-6*)  Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej   atmosfére taviacou sa elektródou Z-M 2
  ZK 135-8  Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v   ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou Z-M 3
 

ZK 141-1

 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí   nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére     netaviacou sa elektródou  

Z-T 1

  ZK 141-21*)  Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére   netaviacou sa elektródou Z-T 7
  ZK 141-31*)  Zváranie medi a jej zliatin v ochrannej atmosfére   netaviacou sa elektródou Z-T 6
  ZK 141-6*)  Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej   atmosfére netaviacou sa elektródou Z-T 2
  ZK 141-8  Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v   ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou Z-T 3
  ZK 311-1  Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom Z-G 1

 

Zaškolenia zváračských pracovníkov:

Označenie STN 05 0705

vydanie 2019

 

Názov kurzu

Označenie STN 05 0705

vydanie 1976

ZP 311-2 Rezanie a drážkovanie kyslíkom / 4 D-G2
ZP 135-1 Stehovanie v ochrannej atmosfére odtavujúcou sa elektródou / 2 D-M1
ZP 83 Rezanie plazmou / 4 D-E4