V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie.

Kurz je určený najmä (ale nielen) pre budúcich strojníkov – osoby obsluhujúce vybrané stavebné stroje a zariadenia:

– pri stavebných prácach – klasické mechanizované práce podľa nižšie uvedeného rozdelenia,
– pri prácach súvisiacich so zabezpečovaním služieb – cestári, skládky tuhých odpadov, opravári pri odskúšaní technického stavu stroja a pod.

VYBRANÉ STAVEBNÉ STROJE A ZARIADENIA

Stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec)

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (Betonárka. Autodomiešavače a automiešače. Čerpadlá betónových zmesí s výkonom nad 10 m3.h-1.)

Ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor)

Iné stavebné stroje a zariadenia (Špeciálne ťahače stavebných mechanizmov. Autogradery a gradelevátory. Stroje pre úpravu a spracovanie hornín. Pojazdné elektorcentrály s výkonom 32 kW (44 k) a viac. Stroje pre napínanie predpínacej výstuže. Obaľovacie súpravy živičných zmesí na 25t.h-1. Ukladače živičných zmesí (finišéry). Lomové vŕtačky. Vrtné súpravy, Stroje pre vŕtané piloty, Baranidlá, Vyťahovače, Napínacie zariadenia, Injektážne zariadenia.)

Typy kurzov obsluhy všetkých typov stavebných strojov a zariadení:

  • Základná odborná príprava
  • Rozširovací kurz
  • Opakované školenie (min. 1 x za 24 mesiacov)
  • Aktualizačná odborná príprava (min. 1 x za 5 rokov)
SKUPINY STAVEBNÝCH STROJOV
1 Dózery a traktory kolesové nad 36 kW (50 k) 14 Rúrové ukladače
2 Dózery a traktory pásové 15 Cestné valce
3 Špeciálne ťahače stavebných mechanizmov 16 Stroje pre úpravu a spracovanie hornín
4 Lopatové rýpadlá kolesové 17 Špeciálne motorické snehové stroje
5 Lopatové rýpadlá pásové 18 Kompresory s prevádzkovým tlakom nad 500 kPa (5 atm) a 300 m3.h-1
6 Korčekové rýpadlá 19 Betonárne s výkonom nad 10 m3.h-1
7 Korčekové hĺbidlá 20 Autodomiešavače a automiešače
8 Frézy a ryhovače 21 Čerpadlá betónových zmesí a výkonov nad 10 m3.h-1
9 Nakladacie a vykladacie stroje kolesové nad 28 kW (35 k) 22 Pojazdné elektorcentrály s výkonom 32 kW (44 k) a viac
10 Nakladacie a vykladacie stroje pásové nad 28 kW (35 k) 23 Stroje pre napínanie predpínacej výstuže
11 Autogradery a gradelevátory 24 Obaľovacie súpravy živičných zmesí na 25 t.h-1
12 Motorové skrapery 25 Ukladače živičných zmesí (finišéry)
13 Skrapery s pásovým ťahačom 26 Lomové vŕtačky
(E) Vrtné súpravy, (F) Stroje pre vŕtané piloty,
(G) Baranidlá, (H) Vyťahovače,
(I) Napínacie zariadenia, (J) Injektážne zariadenia