– vstupné a periodické školenia zamestnancov, vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre BOZP/ členov komisie pre BOZP z predpisov na zaistenie BOZP,

– systém výchovy a vzdelávania zamestnancov, obsahová náplň výchovných a vzdelávacích aktivít, spôsob záverečného hodnotenia vedomostí

 ————————————————————————————————————————————————————————–

  • Kontakt: JUDr. Peter Arpáš, tel.č.: 0911 607 607
    email: arpas.peter@gmail.com