– vstupné a periodické školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov na zaistenie ochrany pred požiarmi,

– odborná príprava členov protipožiarnych hliadok, osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase

 ————————————————————————————————————————————————————————–

  • Kontakt: JUDr. Peter Arpáš, tel.č.: 0911 607 607
    email: arpas.peter@gmail.com